DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Högtryck för värmepumpar – kan vara en stor investering

Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Efterfrågan på värmepumpar skjuter i höjden och öppnar upp för nya affärsmöjligheter för Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen, skriver DN.

Enligt statistik från branschorganisationen upplever 85 procent av återförsäljare och installatörer hög efterfrågan på värmepumpar och förutspår en fortsatt ökning under den närmsta treårsperioden.

Under pandemin led branschen av brist på viktiga reservdelar, men nu har den återhämtat sig, och tillgången på värmepumpar anses vara stabil. Dessutom förväntas prishöjningar inom fjärrvärmebranschen öka intresset för värmepumpar.

En ny trend är att privatpersoner alltmer väljer att hyra värmepumpar, särskilt med tanke på ekonomiska utmaningar. Detta kan erbjuda en alternativ lösning för dem som inte har råd att köpa en värmepump direkt.

– En värmepump kan för många vara en stor investering. Vi har hört om företag som vill börja erbjuda värmepumpar i ett leasingformat, men exakt hur långt dessa har kommit med sina planer har vi svårt att svara på. Men det kan vara en intressant nisch att titta på, säger Mattias Järvinen, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Enligt experter som Björn Palm, professor i energiteknik, är värmepumpar ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt. Dessutom finns bidrag för energieffektivisering tillgängliga för småhusägare som vill installera värmepumpar.

Högt tryck på värmepumpar – branschen öppnar för uthyrning