JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Debatt: Bristen på kvinnliga förebilder i forskning och teknik är ett framtidshot

Bild: Universal Pictures via AP

I filmen Oppenheimer porträtteras kvinnor felaktigt som sekreterare. Vi behöver lyfta fler kvinnliga förebilder, säger Ann-Therése Enarsson, vd för tankesmedjan Futurion på Di Debatt.

Bioaktuella Oppenheimer visar hur kvinnor felaktigt står på läktaren medan de manliga forskarna diskuterar och arbetare fram den banbrytande tekniken.

I filmen berättas det inte om de hundratals kvinnor som arbetade som forskare i Manhattanprojekten. I stället marginaliseras de som sekreterare eller får inget utrymme alls. Som exempel porträtteras forskaren Lilli Hornig, som sekreterare trots att hon i verkligheten arbetade med plutoniumkemi.

Den här ojämlika historiebeskrivningen av kvinnor är ett bidrag till att kvinnor väljer bort ämnen som teknik och digitalisering i utbildningen. Kvinnans roll hotad om vi liksom många fall förut sätter standarden utifrån mannen perspektiv.

Unga tjejer och kvinnor behöver inspirationskällor och här ligger ansvaret på alla verksamma inom film, litteratur och medier. Vidare måste utbildning och arbetsliv skapa miljöer som inte stereotypiskt riktar sig till män och riskkapital måste också fördelas bättre, menar Ann-Therése Enarsson.

Di Debatt: Bristen på kvinnliga förebilder i forskning och teknik är ett framtidshot