BROTTSBEKÄMPNINGEN

Otrygghet i Sverige driver upp efterfrågan på säkerhetstjänster

Richard Orgård, förbundsdirektör på Säkerhetsföretagen. Bild: Pressbild

Sverige har förlorat sin position som ett tryggt land. Nu anger dubbelt så många av de svarande i Säkerhetsföretagens årsrapport fall av brott, våld och vandalism.

Endast Frankrike ligger på jämförbar nivå i ett EU-perspektiv, sett till andelen av de vuxna som upplever kriminalitet i sitt närområde. I Italien är andelen knappt hälften så hög som i Sverige.

Det här driver upp efterfrågan på säkerhetstjänster, menar Richard Orgård, förbundsdirektör på Säkerhetsföretagen via Almega.

– Otrygghet från kriminalitet skapar betydande samhällsekonomiska kostnader i näringslivet och hämmar nya investeringar, samtidigt som det också innebär en stor välfärdsförlust för medborgarna. Våra medlemsföretag bidrar till att stärka tryggheten runtom i landet, något som det nu finns större behov för än tidigare, säger han i ett pressmeddelande

Pressmeddelande: Fortsatt otrygghet driver efterfrågan på säkerhetstjänster