DET SVENSKA LANTBRUKET

Regeringen vill se färre vildsvin

Politiska beslut ligger bakom den explosiva ökningen av vildsvin i Sverige. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Politik (TT)

Regeringen vill att den svenska vildsvinsstammen minskar – men inte hur mycket.

– Om nu markägare vill att det ska skjutas fler får man prata med de jägare som jagar där, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

De afrikanska svinpesten har satt den svenska vildsvinsstammen i blixtbelysning. Sverige sticker med sina 300 000 djur ut bland de nordiska länderna. Danmark har utrotat sina, medan Finland har ett par tusen och Norge något färre.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anser att stammen bör minska radikalt med uppemot 90 procent. Men det är inte något som landsbygdsminister Peter Kullgren ställer sig bakom.

– Jag tror det är ganska poänglöst att säga ett siffertal, det försvinner inga fler vildsvin för det, säger han.

Underlätta jakt

Politiska beslut ligger bakom den explosiva ökningen av vildsvin i Sverige. I slutet av 1980-talet fattade riksdagen beslut om att vildsvinet tillhör den svenska faunan och inte aktivt ska utrotas.

Norge däremot har klassat vildsvinen som en främmande, oönskad art.

Men att ändra svensk lag är inget regeringen diskuterar just nu, enligt Kullgren. I stället handlar det om att med olika åtgärder underlätta en effektiv jakt, anser han.

– I och med situationen som vi har nu har jag fört dialog med departementet vad vi mer kan se för åtgärder som kan vara en hjälp i den praktiska jakten i syfte att minska den svenska vildsvinsstammen.

Sälja köttet

Ett förslag är att jägare på ett enkelt sätt ska kunna sälja av sitt vildsvinskött. Annars slutar man kanske jaga när frysen är full, säger Kullgren. Ett lagförslag har varit på remiss men det är oklart när nya regler kan vara på plats.

Kullgren lyfter också tekniska hjälpmedel för att underlätta vildsvinsjakten.

När det gäller frågan om skottpengar på vildsvin har regeringen ännu ingen uppfattning.

Även Centern, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet vill minska vildsvinsstammen, men säger inte heller med hur mycket.

MP lyfter att många avfallsanläggningar har problem med vildsvin, vilket innebär en risk för smitta, och anser också att utfodringen av vildsvin behöver ses över. Partiet är kritiskt till att regeringen har sänkt anslagen till Jordbruksverket.

Totalt har nu 41 fall av svinpest konstaterats i Sverige.

Anja Haglund/TT

Bild: Johan Hallnäs/TT

Fakta

Vildsvinet är en inhemsk svensk art men har varit utrotat i omgångar, eftersom djuren orsakade stora skador på jordbruket.

På 1970-talet fanns det en liten grupp vildsvin, färre än 100 djur, om tog sig ur sina hägn och levde fritt.

1987 bestämde riksdagen att "vildsvin ska få finnas frilevande i hela landet i begränsad omfattning".

Sedan dess har vildsvinsstammen ökat explosionsartat. Det finns nu cirka i 300 000 djur i landet enligt Sveriges lantbruksuniversitet och Jägarförbundet.