ENERGIPOLITIK

Ledare: Politikernas hanterande av energipolitiken är skandalös

Forsmarks kärnkraftsverk. Bild: Robert Gabrielsson

Dålig politik är en viktig faktor till elkrisen förra året, skriver Thomas Hermansson på Barometerns ledarsida.

Han utgår från Riksrevisionens sågning av tidigare regeringars beslut när det gäller energipolitiken. Inte minst visar granskningen att analysen om hur besluten bidrar till klimatmålen varit kortfattade och att positiva effekter inte har kvantifierats.

”Att handskas på ett sådant slarvigt och vårdslöst sätt med en av samhällets viktigaste infrastrukturer som dessutom har så stor betydelse för kampen mot klimatförändringarna är inget annat än skandalöst”, skriver Thomas Hermansson på Barometerns ledarsida.

Barometern ledare: Kortsluten energipolitik