DET SVENSKA LANTBRUKET

Sverige får europeisk hjälp mot svinpesten

Skylt uppsatt av Fagersta kommun med texten "Afrikansk svinpest på vildsvin i Fagersta. Förbjudet att vistas i skogarna". Bild: Pontus Lundahl/TT

Djur (TT)

Sverige tar nu hjälp av andra europeiska länder i kampen för att utrota den afrikanska svinpesten.

Länder som lyckats utrota smittan har erbjudit sitt stöd Sverige och flera knep har redan börjat användas.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket jobbar hårt för att området med smittade djur inte ska bli större. Nu tar Sverige hjälp från andra länder som utrotat den afrikanska svinpesten.

– Vi står i nära kontakt med Belgien och även med EU-kommissionen. Vi kommer att ta hit experter från EU:s expertteam som man kan begära hjälp av i de här situationerna, säger Sveriges officiella chefsveterinär Lena Hellqvist Björnerot.

Utrotade svinpesten

Belgien, tillsammans med Tjeckien, har med lyckat resultat utrotat den afrikanska svinpesten. Det som visat sig ha gott resultat har varit att de gått in starkt med strikta åtgärder och bedömt att det varit säkrast att avliva tama grisar i besmittade områden, enligt Lena Hellqvist Björnerot.

– Men också att man stoppar all aktivitet där man bedömer att smittan är, precis som vi gör. Man stoppar jakt, man går ut och söker kadaver, man stoppar alla aktiviteter för att försöka begränsa smittan till det här området.

Hon beskriver att de under lång tid följt hur andra länder arbetat för att stoppa smittan och tar med sig deras erfarenheter för att utrotningen ska gå så snabbt som möjligt.

Skicklighet och tur

– Det är många faktorer som påverkar. Vi hoppas att vi med skicklighet och de resurser vi har och även med tur lyckas begränsa detta så snart som möjligt.

Hon fortsätter:

– Turen är på vår sida i och med att det inte är så gristätt område, det är få och bara mindre grisbesättningar i området och inte heller är det jättetätt med vildsvin.

På gränsen till Polen har Tyskland satt upp stora staket för att hålla smittan borta. Det är även något som kan bli aktuellt i Sverige, fast runt det smittade området.

– Vi har inte beslutat ännu, men det är en möjlig åtgärd som vi kommer att vidta. Vi behöver samla in lite mer information först, exempelvis om hur stort område vi bedömer är smittat. Man kan jobba på olika sätt med staket och olika lager, säger Lena Hellqvist Björnerot.

Däremot säger hon att det finns länder som har gjort precis som Belgien och Tjeckien, men som ändå inte lyckats utrota smittan helt.

Lisa Svensson/TT

Kartan visar var undersökta vildsvin som påvisats vara smittade av afrikansk svinpest hittats under perioden 1 januari–12 september 2023. Bild: Anders Humlebo

Fakta

Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar med allvarlig sjukdom som följd och död oftast inom en vecka.

Bland symtomen finns feber, blödningar, vinglighet och dålig matlust.

Sjukdomen drabbar inte människor.

Sjukdomen finns i Europa sedan 2007 och EU sedan 2014.

Allmänhet och jägare i hela Sverige, men framför allt i Västmanland, uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA.

Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)