DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Debatt: ”Tidöpartierna – öka takten i 5g-utbyggnaden”

Genrebild. Bild: Michael Probst

Sveriges långsamma utbyggnad av 5G-nätet försvagar vår roll som ett av världens mest digitala länder, skriver Haval van Drumpt, vd Tre Sverige på Ny Tekniks debattsida.

Utan en utbredd infrastruktur för 5G och så småningom 6G, kommer vi att tappa fart i AI-utvecklingen.

Men än finns det chans till bättring. I samband med den aviserade revideringen av Tidöavtalet finns ett ypperligt tillfälle att vända på trenden och öka takten i såväl 5G-utbyggnaden.

"Målen blir en god grund för att ta fram en ny nationell digitaliseringsstrategi som tar sikte på 2030 och det därefter kommande 6g-skiftet", skriver Haval van Drumpt.

Ny Teknik Debatt: ”Tidöpartierna – öka takten i 5g-utbyggnaden med ett 5g-lyft”