DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Ekonomisk tillväxt bromsar något

OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann och finansminister Elisabeth Svantesson (M) på en pressträff tidigare i somras. Arkivbild. Bild: Marko Säävälä/TT

Ekonomi (TT)

Den ekonomiska tillväxten bromsade en aning bland västvärldens länder, enligt samarbetsorganisationen OECD. Sverige ligger i bottenskiktet.

Under andra kvartalet landade BNP-tillväxten på 0,4 procent jämfört med kvartalet före. Under första kvartalet låg tillväxten på 0,5 procent.

Bland de största ekonomierna, G7-länderna med USA, Japan, Tyskland och Storbritannien med flera, gick utvecklingen åt motsatt håll. BNP-ökade med 0,5 procent jämfört med kvartalet före. Under första kvartalet låg tillväxten på 0,4 procent, enligt OECD.

Men bilden är splittrad. Medan Japan hade en tillväxt på 1,5 procent föll BNP i Italien med 0,3 procent.

Bland de mindre länderna i OECD:s mätning hade Irland den starkaste tillväxten, 3,3 procent. Sämst gick det för Polens ekonomi, minus 3,7 procent, följt av Sverige, minus 1,5 procent.