DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Debatt: Så undviker vi kostsamma prövningar av vindkraft till havs

Bild: Johan Nilsson / TT

Vi måste skärpa den svenska prövningen av havsvindkraft. Det skriver Maria Paijkull, advokat med specialistinriktning inom miljörätt, i ett debattinlägg på Dagens Juridik.

Som en konsekvens av Sveriges hårt kritiserade regler för miljöprövning, tenderar många tillståndsprojekt för vindkraft till havs att överlappa varandra. Det är ett misslyckande på samhällsnivå som kostar både tid och pengar.

Det här kan vara aktuellt att behandla i den pågående utredningen "En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft". Men till dess vilar ett tungt ansvar på de domstolar som tvingas hantera konsekvenserna av rådande regelverk.

Därför är det extra viktigt att domstolarna kan göra en helhetsbedömning som noga följer miljöbalkens syfte och uppmärksamma vad som ger bäst samhällsnytta.

Dagens Juridik: ”Grannlaga prövning av överlappande vindkraftsprojekt till havs”