KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Pappersmugg inte mindre giftig än plastmugg

Pappersmuggens giftiga kemikalier kan göra lika stor skada för levande organismer om den hamnar i naturen som en plastmugg. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Samhälle (TT)

En latte att ta med är inte längre mer miljövänligt i en pappersmugg än i en plastmugg, visar en ny forskningsstudie vid Göteborgs universitet.

Pappersmuggens giftiga kemikalier kan göra lika stor skada för levande organismer om den hamnar i naturen som en plastmugg, menar forskare som har testat vilken påverkan engångsmuggar av olika material har på fjärilsmyggans larver.

"Vi lät pappersmuggar och plastmuggar ligga i blöt jord och i vatten i några veckors tid och följde hur de urlakade kemikalierna påverkade larverna. Samtliga muggar påverkade tillväxten negativt hos mygglarver som vistades i vattnet och jorden", säger Bethanie Carney Almroth, professor i miljövetenskap på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Svagheten med papper som matförpackningsmaterial är att det inte tål vätska eller fett. För att drycken i pappersmuggen inte ska läcka bestryks insidan med en bioplast, som trots att den kan brytas ner snabbare än oljebaseras plast, ända kan vara giftig, visar studien.

"En del kemikalier i bioplasten vet vi är giftiga, andra saknar vi kunskap om. Det är också en potentiell hälsofara eftersom pappersförpackningar med plastfilm för mat blir allt vanligare. Vi exponeras för plasten genom maten som kan föra in gifter i våra kroppar", säger Bethanie Carney Almroth .