DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Must: Vi vidtar nödvändiga åtgärder

Thomas Nilsson, chef för den militära underrättelsetjänsten Must. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Terrorism (TT)

Försvarsmakten gör som Säkerhetspolisen och höjer terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala.

– Jag tycker att man ska vara vaksam men inte rädd, säger Mustchefen Thomas Nilsson.

Att Försvarsmakten höjer terrorhotnivån är inte föranlett av något specifikt hot mot Försvarsmakten eller dess personal, utan bygger på samma analys som Säpo har gjort, förklarar Thomas Nilsson, som är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

– Vi har samma underlag och det är då logiskt att vi höjer vår terrorhotnivå så att den är i paritet med det som Säkerhetspolisen har beslutat, säger han till TT.

Försvarsmaktens terrorhotnivå omfattar bara Försvarsmaktens verksamhet och vad det innebär helt konkret i det här fallet kan Thomas Nilsson inte gå in på.

– Den militära säkerhetstjänsten har en uppgift när det gäller säkerheten för Försvarsmakten och vår verksamhet. Vi kommer att vidta de åtgärder vi anser nödvändiga kopplat till säkerhetsläget.

– Exakt vilka det är vill jag inte gå in på, de kommer att anpassas efter de bedömningar vi gör av säkerhetsläget.

För många är sinnebilden av ett terrordåd en självmordsbombare, men det är bara ett möjligt hot.

– Det är ett exempel på en terroraktion, men om vi tittar runt omkring vad som hänt i världen det finns en mängd andra sätt som terrorn har visat sitt ansikte på. Vi tittar på helheten.

Thomas Nilsson betonar dock att han inte tycker att det finns skäl för rädsla och oro.

– Däremot kan jag bara instämma i att uppmana till vaksamhet och att om man ser något som verkar konstigt rapportera det till de myndigheter som har ansvar.

– Jag tycker att man ska vara vaksam men inte rädd.

Fakta

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmakten.

Must har huvudansvar för att klarlägga säkerhetshot mot Försvarsmakten. Det kan handla om främmande underrättelseverksamhet (spioneri och signalspaning), kriminalitet, terrorism, sabotage och subversion.

Avdelningen bedriver också försvarsunderrättelsearbete till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Must är även det säkerhetsorgan som har hand om den svenska underrättelseverksamheten utomlands.