Baltisk skattesmäll hotar svenska storbanker

Ny lettisk bankskatt hotar de svenska storbankerna SEB och Swedbank. Arkivbild Bild: Roman Koksarov AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

De svenska storbankerna SEB och Swedbank kan åka på en skattenota på 140 miljoner euro (cirka 1,7 miljarder kronor) i Lettland nästa år. Det skulle bli resultatet om ett förslag om en ny årlig bankskatt går igenom.

Den skattemodell som föreslagits skulle ersätta den skatt på utdelning som nu tillämpas på banker i Lettland. Förslaget är en del av ett paket av skatteändringar inför de lettiska budgetförhandlingarna och innebär om det blir lag att det inte blir någon ny vinstskatt.

Den lettiska bankmarknaden domineras av de två svenska bankbjässarna och banksektorn i landet har ökat sina vinster som nästan fördubblats av räntelyftets effekter på bankernas så kallade räntenetto, det vill säga vad bankerna tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor.

Enligt Lettlands finansminister Arvils Aseradens är det oklart om regeringen kan få en majoritet med sig på förslaget i landets parlament.

I maj klubbade parlamentet i grannlandet Litauen ett förslag om en extra tillfällig skatt på bankvinster, motiverat av högre försvarsutgifter. Estland planerar samtidigt att höja sin skattenivå på banker till 18 procent, upp från 14 procent, för att dra ned budgetunderskottet.