RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Stabila matpriser trots katastrofväder

Skörden i Europa spås bli bra, trots extremväder. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Efter värmebölja i Europa och kollapsat spannmålsavtal mellan Ryssland och Ukraina är marknaden för spannmål orolig.

Men svenska konsumenter kan vara lugna – livsmedelspriserna spås inte öka mer än de redan gjort.

– Det vi ser just nu är att det är oroliga priser på spannmål, som varierar väldigt mycket från dag till dag. På korta perioder har priserna verkligen gått upp och ned på världsmarknaden, säger Bengt Johansson, agronom och utredare på Jordbruksverket.

På sikt väntas det dock inte bli någon större prisökning på svenskt spannmål och livsmedel på grund av extremvädret i södra Europa, som bjudit på såväl bränder i Grekland som hagelstormar och kraftiga vindbyar i Italien.

Vädret orsak till oro

Vädret är ändå en förklaring till att priserna på spannmål fluktuerat den senaste tiden. Men också läget i Östeuropa, förklarar Johansson.

– Det har varit en dramatisk utveckling i kriget mellan Ryssland och Ukraina, med deras spannmålsavtal som kollapsade i mitten av juli och ryska attacker mot ukrainska spannmålsanläggningar.

– Två samverkande problem är ju inte bra, säger Bengt Johansson, agronom och utredare på Jordbruksverket.

Spås bli bra skörd

Att det inte väntas bli någon större prisuppgång ändå, trots oroligheter på marknaden, beror bland annat på att den totala skörden i Europa blir relativt god, enligt EU:s senaste prognos. Spannmålsskörden spås enligt den hamna på, eller till och med lite över, femårsgenomsnittet.

– Prognosen baserar sig på vädret, och det har sett bra ut. Man har förhoppningar om en god skörd i synnerhet i de centrala delarna av Europa: Frankrike, Ungern, Tjeckien, Rumänien. Sydeuropa är inte ett jättestort produktionsområde, även vid normalt väder så importerar de ganska mycket.

Också globalt ser det ut att bli ett bra skördeår, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Eftersom det är öppen handel med andra länder i Europa och på världsmarknaden så är det framför allt prissättningen på de större marknaderna som påverkar priserna i Sverige. Just nu ser det inte ut som att det är någon markant prisuppgång.

Sverige på en bra nivå

Dessutom ligger Sverige fortfarande över nivån för självförsörjning på spannmål totalt sett. Detta trots att den svenska skörden spås bli 20 procent lägre än ett normalår, enligt Lantmännens prognos. Bland annat på grund av torkan under försommaren.

– Vi har en konsumtion på ungefär 4,3 miljoner ton spannmål totalt, och prognosen ligger på 4,6 miljoner ton den här perioden i prognosen från Lantmännen. Men det är ändå en miljon ton mindre än normalt. Vi har en ganska stabil export av spannmål ett normalår men det får vi inte det här året. Vi ligger och balanserar på vår egen konsumtionsnivå, säger Lundkvist.

Om något är det priset på olivolja som kan tänkas öka till följd av sämre skördar, enligt Lundkvist, eftersom det är något vi importerar från södra Europa.

Fler faktorer spelar in

Hur mycket en limpa bröd kostar i butik påverkas dock av fler faktorer än väder och krig i närområdet, säger Bengt Johansson.

– Priset på spannmål mot konsument beror på en massa olika saker, som energikostnader, löner, räntor. Om Sverige skulle tvingas importera mer blir det ökade kostnader för frakt och för att hantera spannmålet.

Prisutvecklingen framöver påverkas mindre av vädret och mer av hur det utvecklar sig i Ukraina, säger Johansson.

– Kommer exporten kunna fortsätta via Svarta Havet eller måste Ukraina hitta nya vägar? Kommer spannmålsanläggningar att bombas? Kommer det att bli ett nytt spannmålsavtal? Hur det blir vet vi ingenting om.

Annika Andersson/TT

Fakta

I den senaste månadssammanställning höll sig matpriserna oförändrade, mätt på 43 000 artiklar i de stora kedjorna. Även dagligvaror, som är en vidare kategori än mat, var oförändrade i pris i juni.

Även i maj var priserna oförändrade. I april föll de med 0,3 procent.

På tolv månader är prisökningarna på mat 11,1 procent, på dagligvaror 10,3 procent.

Sedan 1 januari 2022, då priserna började stiga, är ökningen 21,4 procent på mat och 18,2 procent på dagligvaror.

Källa: Matpriskollen