REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Därför ska kommunerna inte sköta jobbförmedlingen

Det finns oro hos leverantörer inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Bild: Johan Nilsson/TT

Kommuner försöker kringgå lagar och regler för att ta sig in i AF:s valfrihetssystem, skriver Edward Hamilton och Johnny Rönnfjord, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel.

Arbetsförmedlingen ska reformeras. Ryggraden är en ny matchningstjänst hos fristående leverantörer. Landets kommuner hakar på och vill också ge stöd till arbetslösa.

”Mycket med reformen är lovvärt, men på flera håll i landet ser vi hur kommunerna försöker kringgå lagar och regler för att ta sig in i AF:s valfrihetssystem”, skriver Edward Hamilton och Johnny Rönnfjord, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Dagens Vimmerby.

Dessutom kan kommunala matchningsföretag strida mot lagen, anser artikelförfattarna, som också befarar att kommuner inte drar sig för att slussa arbetssökande till subventionerade anställningar i kommunal regi.

På så sätt riskerar fristående aktörer sakta men säkert gå i graven när konkurrens på lika villkor sätts ur spel, menar debattörerna.

DV: Svenskt Näringsliv: ”Kommunal konkurrens kan försämra Arbetsförmedlingen”