DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Ledare: Prisad klinik stoppas av ideologiska skäl

Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Den prisade ätstörningskliniken Mando i Sophiahemmet stängs ner av idelogiska skäl. Det anser John Norell på SvD Ledare. ”Socialdemokraterna tycks ogilla privata aktörer mer än de bryr sig om de sjuka som drabbas”, skriver han.

John Norell pekar på att Mando fått flertalet priser genom åren samt att regionen upphandlat fler och fler patientplatser hos kliniken för att den egna verksamheten inte mäktar med. Att den trots det stängs menar han endast är ideologiskt motiverat.

”Den 30 november 2024 går avtalen ut. Då försvinner vårdplatserna hos Mando. När de klinikerna stänger kommer tillgängligheten i Stockholm sjunka och jämlikheten likaså, när endast de som kan bekosta vården själva får ta del av den”, skriver han.

”Detta kan inte vara ett medicinskt försvarbart beslut när så många människor är sjuka. Det är ett rent ideologiskt motiverat beslut. Slutsatsen blir att Socialdemokraterna tycks ogilla privata aktörer mer än de bryr sig om de sjuka som drabbas”, avslutar John Norell.

SvD Ledare: Prisad klinik stoppas av ideologiska skäl