SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Debatt: ”Life science är Sveriges framtid”

Den svenska life science-branschen har enorm potential. Regeringen måste nu ge prioritet åt konkurrensstärkande åtgärder, skriver branschföreträdare för bland annat AstraZeneca och Elekta på Di Debatt.

Sverige är tack vare sina starka traditioner inom medicinsk och medicinteknisk forskning och företagande, idag ett av de ledande medlemsländerna inom life science, och branschen växer stadigt.

Tyvärr har Europa under ett antal år tappat gentemot främst USA. I dag är de årliga investeringarna i USA minst 25 miljarder euro högre än inom EU, efter att ha varit på samma nivå för tio år sedan.

”Vi är övertygade om att regeringen ser samma potential och samma utmaningar som vi gör. Regeringen bör ge prioritet till åtgärder som kan bidra till att stärka sektorn", skriver debattförfattarna.

En åtgärd är att vidareutveckla den redan lagda nationella strategin och peka ut den fortsatta vägen och skapa förutsättningar för nära samverkan mellan företag, offentliga aktörer och politiska beslutsfattare. En annan är att kroka arm med andra starka life-science nationer för att driva mot en innovationsvänlig EU-lagstiftning.

"Med rätt förutsättningar kan svenska företag bidra ännu mer till globala hälsoutmaningar", skriver debattförfattarna.

Di Debatt: Debatt: Life science är Sveriges framtid