Utbrott av fågelinfluensa trots värmen

Upp mot 1 000 skrattmåsar har hittats döda i Kalmar. Arkivbild. Bild: Lise Åserud/NTB/TT

Djur (TT)

Flera utbrott av fågelinfluensa har konstaterats i Sverige de senaste månaderna – trots värmen. Det innebär en ny risk för smitta året runt.

– Egentligen trivs inte det här viruset på sommaren, säger statsepizootologen Karl Ståhl.

De döda skrattmåsar som nyligen hittats på främst öarna utanför slottet i Kalmar var smittade med fågelinfluensa av typ H5N1. Uppemot 1 000 fåglar har dött, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Fågelinfluensa har även upptäckts i Stockholmsområdet. Under april och maj har det rapporterats om sjuka och döda skrattmåsar vid bland annat Råstasjön i Solna och Lötsjön i Sundbyberg.

Tidigare i år konstaterades fågelinfluensa också bland fjäderfä på en gård i skånska Kävlinge, vilket ledde till att 22 000 djur avlivades.

– Det är ett virus som har cirkulerat i Europa i två, kanske tre, år och drabbat vilda fåglar. Men vi har inte sett den här massdöden hos skrattmås förrän under våren i Europa och sedan även i Sverige, säger Karl Ståhl, professor och statsepizootolog vid SVA.

"Perfekta förutsättningar"

Sjukdomen sprids via flyttfåglar. Att just skrattmåsar nu dör i stora antal beror på att viruset utvecklats till att drabba måsfåglar hårt, samtidigt som de häckar i kolonier tätt inpå varandra.

– Det är jättemånga fåglar på samma plats samtidigt. Det blir perfekta förutsättningar för viruset att spridas, säger Ståhl.

Egentligen trivs det här viruset bäst på vintern och våren i lägre temperaturer.

– Men när det är väldigt nära mellan individerna så hinner det spridas ändå.

TT: Hur oroande är det att det sker utbrott nu på sommaren?

– Förra sommaren såg vi samma scenario med andra häckande fåglar, inte skrattmåsar, på västkusten och på Gotland. Det var första gången man sett det i Europa, att det kommer in och drabbar häckande fåglar under hela sommaren i stora utbrott. Så klart är det lite oroande, för då har vi risken för utbrott under hela året och viruset hela tiden i Europa.

Smittskydd och biosäkerhet

Under vintern och våren fanns det krav på djurägare att hålla sina fåglar inomhus på grund av risken för fågelinfluensa. Enligt Karl Ståhl bedöms det i dagsläget inte finnas behov av särskilda restriktioner.

– De kraven finns inte nu, då risken ändå är högre under vinterhalvåret än nu. Däremot har Jordbruksverket gått ut med information till alla som har fjäderfä runtom det drabbade området i Kalmar, för att de ska skärpa till smittskydd och biosäkerhet, säger han.

För SVA:s arbete och övervakning av smittläget är det viktigt att både djurägare och allmänhet rapporterar in döda eller sjuka fåglar.

Joakim Magnå/TT

Fakta

Fjäderfäproducenter och hobbyhönsägare bör se över sina smittskyddsrutiner för att förhindra spridning av fågelinfluensavirus från vilda fåglar eller deras träck.

Foder och vatten bör ges inomhus eller under tak, och vid sjukdomstecken är det viktigt att kontakta veterinär.

Hundar ska hållas borta från sjuka eller döda fåglar. De bör vara kopplade i områden med känd sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar.

Även om Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människor som mycket låg, bör man undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.

Har man hanterat döda fåglar ska man använda handskar och tvätta sig efteråt.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt