KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Fler standarder behövs för den gröna omställningen

STOCKHOLM 20230529Vit elbil med laddstolpe med el från Vatternfall i blå laddkabel på Strandvägen.Foto: Janerik Henriksson / TT / kod 10010 Bild: Janerik Henriksson/TT

För att möta klimatomställningen behövs fler standarder på till exempel elbilar och laddstolpar. Därför borde Sverige inrätta ett permanent råd för standardisering för den gröna omställningen, för att kunna trycka på EU i frågorna. Det menar Kommerskollegium.

– Standardiseringen spelar en betydande roll när det kommer till näringslivets klimatomställning. Standarder kan vara katalysatorer för innovation och bidra till att sprida gemensamma lösningar globalt, säger Anna Sabelström, utredare vid Kommerskollegium.

Kommerskollegium: Standarder kan bidra mer till den gröna omställningen