Sisp utbildar startups i rekrytering: ”Glömmer teamet”

Bild: Mostphotos

Sisp, en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks, hjälper startups med teambuilding och rekrytering. ”För investerare är det självklart att titta på teamet”, säger Hanna Wiljebrand som skapat programmet Startup Team Entrepreneurship Program (Step), till NyTeknik.

Programmet sker i fem steg och går ut på:

• Behovsanalys.

• Med hjälp av digitala verktyg får bolaget koll på sina styrkor svagheter.

• Workshop för att utveckla teamets individuella roller.

• Stor-workshop med andra bolag om bland annat företagskultur och konflikthantering.

• Introduktion till digitala verktyg som ska underlätta teamutveckling i vardagen.

– När jag började jobba med att sätta samman det här programmet kom jag i kontakt med forskare som genomför studier på startups. De har sett att de startups som inte bara har arbetat med affärsutveckling utan även fått stöd med sin teamutveckling har attraherat mer kapital. För investerare är det självklart att titta på teamet, säger Hanna Wiljebrand.

Omkring 200 team har hittills genomgått programmet.

Hur ska startups skapa det perfekta teamet? – ”Lika viktigt som affärsutveckling”