KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Myndigheters lagtolkning bromsar den gröna omställningen

Nicklas Skår Bild: Stefan Tell

Den gröna omställningen motverkas av hur myndigheter tolkar och tillämpar miljöbalken. Det skriver Nicklas Skår, som är ansvarig för miljöjuridiska frågor på Svenskt Näringsliv, i en debattartikel på Altinget.

Tillståndsprocesserna kopplade till miljöbalken tar i genomsnitt fyra år. Det tillsammans med myndigheternas tolkning och tillämpning av lagstiftningen motverkar den gröna omställningen, menar Nicklas Skår på Svenskt Näringsliv.

”Enligt miljöbalken ligger kunskapskravet på den som söker tillstånd, inte på myndigheterna. Det är därför företag anlitar de främsta experterna för att säkerställa god kvalitet i ansökningshandlingarna. Man har inte råd att inte få tillstånd på en investering som kan vara värd flera miljarder kronor”, skriver han i replik på Altinget Debatt.

Altinget Debatt: Även professorer bör hålla sig till fakta gällande miljöbalken