DEN SVENSKA EXPORTEN

Svenska exportföretag satsar på minskad klimatpåverkan

Maria Simonson, hållbarhetschef på SEK.

7 av 10 svenska exportbolag planerar investeringar för minskad klimatpåverkan, visar en ny undersökning.

Trots det utmanande omvärldsläget med krig i vårt närområde, inflation och höjda räntor uppger 7 av 10 bolag (72 procent) att man planerar investeringar för minskad klimatpåverkan, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Förra våren uppgav 6 av tio bolag (63 procent) att man planerade investeringar för minskad klimatpåverkan.

– Med tanke på den utmanande omvärld vi har är det glädjande att se exportföretagens fortsatta fokus på hållbarhetsfrågor, säger Maria Simonson, hållbarhetschef på SEK, i ett uttalande.

Pressmeddelande: Svenska exportföretag satsar på minskad klimatpåverkan