KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Svenska utsläpp minskar: ”Syns i princip i alla branscher”

Bild: Johan Nilsson/TT

Utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2022 jämfört med 2021, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Utsläppen sjönk med 1,5 miljoner ton, motsvarande en minskning med tre procent. Minskade utsläpp från personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen var de främsta orsakerna.

”Utsläppsminskningen 2022 syns i princip i alla branscher, förutom från transportindustrin där vi fortfarande har en viss uppgång”, säger Axel Ehrling, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper, enligt ett pressmeddelande.

Samtidigt som utsläppen minskade ökade svensk BNP under fjolåret.

”Det betyder att utsläppen av växthusgaser per producerad krona i ekonomin minskar,” säger Axel Ehrling.

Utgångspunkten för statistiken är miljöpåverkan från svensk ekonomi oavsett var i världen den sker.