ARBETSKRAFTSINVANDRING

Företagen: Nytt system för arbetstillstånd behöver korta handläggningstiderna

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen. Bild: Daniel Roos, Eva Lindblad, Pressbild

Migrationsverkets nya modell för att hantera arbetstillståndsärenden behöver vässas, menar Teknikföretagen, TechSverige och Innovationsföretagen.

Den nya modellen kommer bland annat innebära att ambitionsnivån för inom vilken tid svar ska ges på en arbetstillståndsansökan sänks. Från 10 till 30 dagar för de yrkesgrupper som definieras som högkvalificerade samt 10 dagar till 120 dagar för de grupper som inte ses som högkvalificerade.

Definitionen av högkvalificerade exkluderar dock många nyckelkompetenser som behövs, menar Teknikföretagen, TechSverige och Innovationsföretagen.

– Migrationsverket går från att lova svar inom 10 dagar till att svar ska ges inom 30 dagar för kompletta arbetstillståndsansökningar. Det är en alldeles för låg ambitionsnivå för de ingenjörer, programmerare och tekniker som år efter år har en beviljandegrad på nästan 100 procent och som borde kunna få svar på sina ansökningar med vändande post, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör för Innovationsföretagen, i ett pressmeddelande.

Innovationsföretagen: Nytt system för arbetstillstånd behöver styra hårdare mot kortare handläggningstider