DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Vårdföretagarna: Ingen region lever upp till sjukvårdslagen

Ingen av landets regioner lever idag upp till föreskrifterna om vårdgarantin eller sjukvårdslagen, visar en ny rapport från Vårdföretagarna.

Av storstadsregionerna är kösituationen sämst i Skåne och köerna är nästan lika långa i Västra Götaland. Och trots att Stockholm har en bättre kösituation, når man ändå inte målen i vårdgarantin, visar rapporten.

– Väntetiderna till den planerade specialistvården ligger kvar på historiskt höga nivåer trots att pandemin är över. Nästan 40 procent av de personer som väntar på att få en åtgärd eller operation har väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin, säger Björn Arnek, branschekonom på Vårdföretagarna i ett pressmeddelande.

Vårdföretagarna: Ny rapport: Så ser vårdköerna ut i landets samtliga regioner. Skåne sämsta storstadsregion