RÄNTAN OCH INFLATIONEN

SEB: Inflationen biter sig fast oväntat länge

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson ser oväntat uthållig inflation. Arkivbild Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Det dröjer oväntat länge för inflationen att sjunka tillbaka i den svenska ekonomin, enligt en färsk prognos från storbanken SEB:s ekonomer.

Men BNP-fallet i år blir inte lika djupt som befarat, enligt rapporten.

"Olika priskomponenter stafettväxlar och ledtiderna från produktionsled till konsument är osäkra. Vårens finansoro visar baksidan av den snabba penningpolitiska åtstramningen", skriver SEB i ett pressmeddelande.

"Hårt pressade hushåll, minskat bostadsbyggande och en relativt stram finanspolitik talar för att svensk ekonomi i år blir bland de tillväxtmässigt svagaste EU-länderna. Inflationen väntas visa en tydligare nedgång efter sommaren. Riksbanken höjer en sista gång till 3,75 procent i juni och börjar sänka nästa vår", tillägger bankens ekonomer.

Höjd BNP-prognos

Svensk ekonomi krymper med 1 procent i år, enligt SEB:s senaste upplaga av prognosrapporten Nordic Outlook. I januari låg prognosen på minus 1,2 procent i motsvarande rapport från banken.

För arbetslösheten ser det inte heller riktigt lika illa ut som i januari. Den väntas stiga till i snitt 7,8 procent i år, mot en tidigare prognos på 8,1 procent.

Riksbanken sänker räntan nästa år

Inflationen väntas i snitt stiga till 8,7 procent, mot en tidigare prognos på 9,1 procent och styrräntan väntas toppa på 3,75 procent i år inför tre räntesänkningar från Riksbanken 2024, ned till 3 procent i december nästa år.

"En stark utveckling i realekonomin har bidragit till att hålla inflationen hög men den har också underlättat för centralbankerna att snabbt höja räntorna utan att behöva oroa sig för stigande arbetslöshet och snabbt fallande tillväxt. Nu börjar dock tecknen på en inbromsning bli tydligare samtidigt som inflationen äntligen börjar ge med sig. Det förändrar spelplanen" skriver SEB:s chefsekonom Jens Magnusson i en kommentar.

För 2024 räknar SEB:s ekonomer med en tillväxt på 0,6 procent, mot tidigare 1,1 procent. Inflationen beräknas då till 3,4 procent, mot en tidigare prognos på 2,5 procent.

Joakim Goksör/TT