DEN SVENSKA EKONOMIN

Producentpriserna sjönk i mars

Priserna på import sjönk med 0,8 procent i mars. Arkivbild. Bild: Tim Aro/TT

Ekonomi (TT)

Producentprisindex sjönk med 0,1 procent i mars jämfört med april. Det visar färsk statistik från SCB.

Indexet visar hur priserna utvecklas för producenter i Sverige och vad importörer får betala för att få varor levererade hit.

På exportmarknaden stod priserna still och på hemmamarknaden föll de med 0,2 procent. För importmarknaden var minskningen 0,8 procent.

Bakom de fallande producentpriserna ligger främst lägre priser på energi. Fallande priser på råolja och naturgas bidrog med en nedgång på 0,3 procent vardera på importmarknaden, enligt SCB.

I årstakt ökade producentpriserna med 3,5 procent i mars, jämfört med årstakten på 9,3 procent i februari. Det är den lägsta årstakten sedan februari 2021, skriver myndigheten.