BOMARKNADEN

Fler mäklare spår större utbud och lägre priser

Bostadsrättsmäklare tror inte på en lika stor utveckling av efterfrågan som under förra kvartalet. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Utbudet av både lägenheter och småhus kommer att öka under årets andra kvartal. Det förväntar sig mäklare runtom i landet enligt SBAB:s Mäklarbarometer, där mäklare från landets tre storstadsregioner har fått bedöma marknadsläget.

Efterfrågan på bostadsrätter tros däremot inte öka lika mycket som under förra kvartalet, enligt mäklarna. Fler väntar sig också längre försäljningstider när det kommer till lägenheter.

Småhusmäklarna ser däremot ljusare på framtiden, när de tror på en starkare efterfrågan och kortare säljtider.

Majoriteten av mäklarna tror på stillastående priser under det andra kvartalet men fler än tidigare, en tredjedel, spår sjunkande priser.