Debatt: Locka inte hit företag med statliga stöd

Fredrik Sjöholm, professor och vd, Institutet för näringslivs­forskning (IFN). Bild: Karl Gabor

”Statliga subventioner till utländska företag är sällan samhälls­ekonomiskt försvarbara”, skriver Fredrik Sjöholm, professor och vd, Institutet för näringslivs­forskning (IFN), på SvD:s debattsida.

Han lyfter fram att flera länder lanserat subventioner till företag för att säkerställa produktion som ska vara viktig för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Men det är bättre att satsa på att förbättra det allmänna näringslivs­klimatet, menar han.

”Multi­nationella företag är emellertid svåra att attrahera och subventioner kan kosta mer än vad landet får tillbaka i form av ekonomisk tillväxt och syssel­sättning”, skriver han.

SvD Debatt: ”Locka inte hit företag med statliga specialstöd”