DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Billigare gas trycker ned tysk inflation

Tyska invånare kan glädja sig åt att inflationstrycket nu mattas av. Arkivbild Bild: Hassan Ammar/AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Billigare gaspriser tryckte ned inflationen rejält i Tyskland i mars. Enligt en första preliminär beräkning steg priserna i årstakt i Europas största ekonomi med 7,4 procent under månaden.

Det kan jämföras med en inflation på 8,7 procent i februari.

Nedgången var dock inte riktigt lika stor som väntat. Analytiker hade räknat med en inflation i mars på 7,3 procent, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Jämfört med månaden före steg de tyska konsumentpriserna med 0,8 procent i mars, mot 0,8 procent i februari. Där låg förväntningarna på 0,7 procent.

I den preliminära beräkningen ingår inget mått på den underliggande inflationen, där man rensat bort livsmedels- och energipriser. Men enligt Bloombergs ekonomer ser det ut som att den kan ha stigit till 5,5 procent i mars, upp från 5,4 procent i februari.

På fredag kommer en preliminär beräkning av inflationen i samtliga 20 euroländer. För eurozonen räknar analytiker i snitt med en nedgång av inflationen till 7,1 procent i mars.

I Sverige uppmättes inflationen till 12 procent i februari. Den första beräkningen av marsinflationen från Statistiska centralbyrån (SCB) kommer den 14 april.