KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Mätning: Kraftigt ökat stöd för mer kärnkraft

Ringhals 2 med Ringhals 1 i bakgrunden. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Den svenska opinionen har svängt kraftigt i synen på kärnkraft till det positiva, skriver DN.

De som vill satsa långsiktigt på kärnkraften är nu nästan dubbelt så många som de som vill avveckla, visar nya data från SOM-institutet. Andelen som har en positiv inställning till kärnkraft har ökat till 31 procent 2022, jämfört med 22 procent året innan och 14 procent 2020.

Stödet för långsiktig användning av kärnkraft har ökat ännu mer. Nästan sex av tio vill på längre sikt bygga fler reaktorer, eller ersätta de gamla med nya, skriver DN.

DN: Kraftigt ökat stöd för mer kärnkraft