CYBERATTACKERNA

Företagen har svag beredskap mot cyberangrepp

Bild: Gustav Sjöholm/TT

Färre än vart tionde europeiskt företag är väl förberett för att hantera cyberhot, visar en ny global undersökning från Cisco.

Samtidigt har fler än hälften av de undersökta företagen drabbats av en cyberattack under det senaste året – ofta med stora kostnader som följd.

Rapporten bygger på svar från 6 700 ledare inom cybersäkerhetsfrågor i 27 länder. Endast nio procent av de europeiska företagen i undersökningen är mycket väl förberedda och nästan två tredjedelar, 64 procent, befinner sig på de två lägsta beredskapsnivåerna.

– Rapporten visar att det finns ett stort, och växande, glapp mellan hur vi vill arbeta och vilka förmågor vi har att genomföra det arbetet på ett säkert sätt. Det visar också på vikten av att dagens och morgondagens säkerhetslösningar är enkla att sätta i drift och hantera, och ökar motståndskraften samtidigt som de minskar komplexiteten, säger Henrik Bergqvist, säkerhetsexpert på Cisco Sverige i ett pressmeddelande.

För större företag är problemet ofta implementeringen av nya säkerhetsfunktioner och rutiner som blir mer komplexa och tar mer tid medan mindre företag ofta inte har de ekonomiska musklerna som krävs för att prioritera säkerhetsinvesteringar. Den generella säkerheten är som högst bland företag i mellankategorin, mellan 250 och 1 000 anställda. Men det finns ändå stor möjlighet till förbättring.

13,5 procent av de medelstora företagen kategoriseras som väl förberedda, jämfört med 10,3 procent av storföretagen och 4,9 procent av de mindre företagen.