RÄNTAN OCH INFLATIONEN

”Riksbanken måste sluta fixera enögt på inflationen”

Riksbankschef Erik Thedéen. Bild: Jessica Gow/TT

Centralbankerna kan inte bara fokusera på inflationsmålet utan att ta hänsyn till den finansiella stabiliteten, skriver seniorekonomen Klas Eklund på DN Debatt.

Han menar att centralbankerna under flera år drivit en expansiv penningpolitik som gjort det lönsamt att ta på sig skulder. Men när inflationen gick upp så gick även räntorna upp väldigt snabbt. Det har skapat spänningar i det finansiella systemet.

”En lärdom som centralbankerna bör ta till sig är att de inte enögt kan fixera på ett inflationsmål och ta i med våldsam räntepolitik – ned ibland, upp ibland – utan hänsyn till den finansiella stabiliteten”, skriver han.

DN Debatt: ”Riksbanken måste sluta fixera enögt på inflationen”

Om debattören:

Klas Eklund, seniorekonom, Mannheimer Swartling advokatbyrå