BOMARKNADEN

Grusade bostadsdrömmar försenar industrisatsning

Kommuner i norr fokuserar på fel slags bostäder, anser debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Bostadsbyggandet i norr speglar inte efterfrågan. Kommunerna behöver fokusera mer på småhus för att industrisatsningarna ska gå i lås, skriver André Nilsson, Mäklarsamfundet, på DN-Debatt.

Norrbotten och Västerbotten behöver inflyttning för att klara de stora industrisatsningar som planeras. Men bostadsbyggandet speglar inte efterfrågan, kommunerna satsar på fel slags bostäder.

André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet, befarar att den ensidiga satsningen på nyproduktion av flerbostadshus i Skellefteå och Boden leder till att det blir kärvt att rekrytera den arbetskraft som behövs för att etableringarna ska lyckas.

Bristen på småhus, och en trögrörlig villamarknad, kan försena industrietableringarna med fyra till fem år, enligt en kartläggning från Mäklarsamfundet.

Beståndet av småhus behöver öka med 3,2 procentenheter i Skellefteå och 1,5 procentenheter i Boden, enligt André Nilsson, som anser att kommunerna bland annat behöver ta fram fler villaplaner och underlätta flytten för den som planerar ett nytt liv i norr.

”Ska industrietableringarna lyckas utan förseningar måste inflyttarnas bostadsdrömmar kunna uppfyllas,” sammanfattar debattören på DN-debatt.

DN Debatt. ”Drömmen om Norrland innebär hus – inte lägenhet”