FRIHANDELNS FRAMTID

Importtullar driver upp priserna för svenska företag

Genrebild.

EU:s importtullar missgynnar svenska företag, säger Patrik Tingvall, chefsekonom på Kommerskollegium, till Sveriges Radio.

Importtullarna på industrivaror har satts till 4,1 procent. I och med att varorna tillverkas i många steg med många olika komponenter påverkas även en långa rad andra varor.

– Idag har vi långa värdekedjor. Om vi tittar på hur varor tillverkas, är det så många led varan transporteras genom, så det är nästan omöjligt att hitta en vara som inte påverkas, säger Patrik Tingvall till Sveriges Rado.

Ett land som Sverige, med en svag krona som redan gör importen dyrare, drabbas dessutom hårdare, menar han.

Metal Supply: "Man har sett på ett flertal länder där man gjort liknande åtgärder att produktiviteten ökar i näringslivet, ekonomiska tillväxten ökar och en rad andra positiva effekter”