DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Utländska vårdföretag raggar svenska patienter

Det lettiska företaget vill locka kirurg- och ortopedpatienter som står i vårdkö i Sverige. Arkivbild. Bild: Berit Roald/NTB/TT

Vård (TT)

Adhd-behandling i Danmark, cancervård i Finland – eller kanske en knäoperation i Lettland? Förra året fick drygt 1 300 patienter från Sverige planerad vård utomlands.

Utländska företag riktar nu in sig på svenskar som fastnat i vårdkön hemma.

"Väntar du fortfarande i vårdkö?" Det lettiska företaget Swedish Medcare – med svenska läkare som delägare – har börjat marknadsföra sig i Sverige för att locka patienter till Riga, vilket även Västerbottens-Kuriren berättat om.

Företaget riktar sig främst till kirurg- och ortopedpatienter som står i vårdkö i Sverige.

– Det är så många operationer som är underprioriterade. Jag tycker att det är rimligt att åka utomlands om man inte behöver betala mer än resan för det, säger vd Tatjana Jakushina.

Hon beskriver företaget som en "spindel i nätet" som arrangerar det praktiska med resan, har svensktalande personal och samarbetar med kliniker i Lettland.

Företaget är inte ensamt om att vilja locka svenskar för vård utomlands. De två vanligaste länderna dit svenskarna söker sig är Finland och Danmark. Det kan exempelvis handla om kliniker i Danmark som erbjuder byte av en knäled eller behandling mot adhd.

Danska vårdgivare

En av anledningarna till att söka sig utanför landets gränser är de svenska vårdköerna.

– Det kan gå fortare att få det ombesörjt i Danmark. Det finns vårdgivare som riktar sig mot kunder på andra sidan sundet, säger Lennart Larsson, enhetschef för internationell vård på Försäkringskassan.

I norra Sverige kan det i stället handla om patienter som har nära till Finland och söker sig till vårdgivare där.

Som patient inom EU har man rätt att vända sig till vårdgivare i andra länder inom unionen för planerad vård. Patienten får då ersättning från Försäkringskassan, som i sin tur fakturerar patientens hemregion.

Det ska röra sig om vård som bekostas av den allmänna hälsovården i Sverige, är medicinskt motiverad och utförs av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

– Grunden är att det ska vara motsvarande vård som skulle ha getts i Sverige. Är det planerad vård så är det hemregionen som avgör det, säger Lennart Larsson.

Undvik ekonomisk smäll

Lennart Larsson tipsar om att börja med att begära ett så kallat förhandsbesked från Försäkringskassan. Det är ett löfte om vilken ersättning man kan få i efterhand.

– Då får du inte en obehaglig ekonomisk överraskning om du av någon anledning inte har rätt till ersättning.

Ingen ersättning ges för exempelvis resekostnader eller logi i det andra landet.

För några år sedan var en stor patientgrupp som sökte planerad vård utomlands personer som fick behandling för överdriven svettning – så kallad hyperhidros – i främst Danmark. Men sedan 2019 har Försäkringskassan inte fått in några sådana ansökningar alls.

– Man får ersättning för vad motsvarande vård skulle kosta i Sverige. När regionerna såg över sina ersättningsnivåer för motsvarande behandling i Sverige slutade det komma in ansökningar, säger Lennart Larsson.

Kan inte klaga hos Ivo

Om man använder sig av planerad vård utomlands kan man inte kan anmäla klagomål på vården till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

­– Ivo har ingen möjlighet att utöva tillsyn utomlands. När en patient är missnöjd med vård som utförts av en vårdgivare i ett annat land får patienten vända sig till respektive lands tillsynsmyndighet, säger Adam Alfredsson, presschef på Ivo.

De fem länder som personer från Sverige oftast åkte till för planerad vård under 2022 var Danmark, Finland, Spanien, Tyskland och Polen.

Linnea Bergman/TT

Fakta

2011 antog EU det så kallade patientrörlighetsdirektivet som ger medborgare inom EU/EES och Schweiz rätt till gränsöverskridande vård. I oktober 2013 infördes lagstiftningen i Sverige.

Det ska handla om vård som bekostas av den allmänna hälsovården i Sverige. Vården ska vara medicinskt motiverad och utförs av behörig hälso- och sjukvårdspersonal. Försäkringskassan gör ingen bedömning om varför den enskilde söker vård utomlands.

Patienten kan få ersättning för sjukvård, läkemedel, hjälpmedel och sjukresor. Ingen ersättning ges för exempelvis resekostnader och logi.

Patienten söker om ersättningen från Försäkringskassan, som i sin tur fakturerar patientens hemregion.

Patienten kan i vissa fall få ett så kallat förhandstillstånd från Försäkringskassan, och betalar då bara en patientavgift. I andra fall kan patienten i stället få ett så kallat förhandsbesked, ett löfte om ersättning som ges i efterhand. Det går även att ansöka om ersättning i efterhand utan att ha ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked.

Källa: Försäkringskassan