ENERGIPRISERNA

Därför lastas rysk olja om på Medelhavet

Omkring 600 fartyg används runt om i världen för att frakta rysk olja, enligt oljehandelskoncernen Trafigura. Arkivbild Bild: Jon Gambrell AP/TT

Minst 23 miljoner fat rysk olja och oljeprodukter har sedan årsskiftet pumpats mellan fartyg precis utanför den grekiska kusten, rapporterar Bloomberg.

– Så att det inte ska gå att spåra oljan, säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken.

Det är svårt att slå fast att de så kallade "spökfartyg" som används i omlastningarna faktiskt begår sanktionsbrott. Grekiska myndigheter ser möjligheten att ingripa som begränsad.

– Men det här är ju något man gör för att inte upptäckas. Man gör detta så att det inte ska gå att spåra den ryska oljan, säger Christian Kopfer.

Hundratals fartyg fraktar rysk olja

EU:s sanktioner mot Ryssland för Ukrainakriget säger att bolag i EU har en plikt att undersöka ursprunget på oljelaster och säkra att eventuell rysk olja inte köpts för priser över det tak som G7-länderna har infört. Dessutom åligger det myndigheter i EU-länder att utföra kontroller och tillsyn av de inblandade bolagens verksamheter.

För att pumpa olja från ett fartyg till ett annat krävs ofta bland annat speciella system med fendrar och i vissa fall lotsar – tjänster som brukar köpas från närliggande länder. Men varifrån de oljeservicebolag som assisterar utanför Grekland kommer är oklart.

Förklaringen från grekisk sida till att man inte har stoppat eller utfört kontroller av omlastningarna är att de sker utanför landets havsgräns. Liknande överföringar av ryska oljelaster mellan fartyg har även ägt rum utanför Ceuta, en av de spanska enklaverna vid Marockos kust, enligt Bloomberg.

Enligt oljehandelskoncernen Trafigura används totalt för närvarande omkring 600 tankfartyg i en så kallad spökflotta runt om i världen för att skeppa rysk olja.

Ryssland har beslutat att dra ned på sin oljeproduktion med 500 000 fat per dag, som straff för den senaste rundan EU-sanktioner mot oljeindustrin.

– Fast man kan också se detta som ett resultat av att ryssarna har svårt att få avsättning för sin olja. Jag tror ju snarare på det sistnämnda, säger Kopfer.

EU-sanktioner mot Dubai-rederi

EU har sedan december ett embargo mot rysk råolja och sedan februari även importförbud för raffinerade oljeprodukter från Ryssland – med undantag för rysk olja som levereras via ledning på land till Östeuropa.

För att minska Rysslands möjligheter att kringgå sanktioner har EU i sitt tionde sanktionspaket – klubbat i samband med årsdagen av den fullskaliga ryska attacken mot Ukraina – fört upp det Dubai-baserade rederiet Sun Ship Management på sanktionslistan. Det innebär frysta tillgångar och förbud mot finansiering av rederiet.

Sun Ship förvaltar bland annat 92 fraktfartyg som tidigare ägdes direkt av det statliga ryska rederiet Sovcomflot, som i sin tur har funnits på västliga sanktionslistor sedan februari 2022.

EU:s sanktioner förbjuder enligt tidigare beslut även försäljningen av försäkringar och finansiella tjänster till ryska oljefrakter, om det inte går att bevisa att den ryska oljan köpts för priser under G7-ländernas pristak. Taket ligger sedan den 3 december på 60 dollar per fat.

Joakim Goksör/TT

Fakta

Rysslands export av oljeprodukter – inte minst till Kina och Indien – lyfte till 8,2 miljoner fat i januari. Detta i samband med att EU:s embargo och G7:s pristak trädde i kraft. Volymmässigt ökade exporten av rysk råolja med nästan 300 000 fat per dag mot december, trots att transporterna till EU sjönk med 450 000 fat per dag.

Rysslands intäkter från oljeexporten beräknas under månaden ha uppgått till 13 miljarder dollar (136 miljarder kronor). Det är något mer än i december, men 36 procent lägre än i januari 2022, enligt en rapport från OECD-ländernas energirådgivningsorgan IEA.

Världsmarknadspriset på olja har förvisso fallit från topparna över 120 dollar per fat sedan i somras. Men mot januari i fjol är oljepriset något högre i år. Det innebär att fallet i intäkter från i fjol handlar om stora rabatter på rysk olja på världsmarknaden.

Fakta

Dubai-baserade Sun Ship Management beskrivs av EU som ett dotterbolag till det statliga ryska rederiet Sovcomflot, som fördes upp på sanktionslistan redan för ett år sedan. Enligt EU:s beräkningar står Sun Ship för leveranser av olja och gas som motsvarar 70 procent av Rysslands totala energiintäkter med en flotta på nästan 100 fartyg för frakt av olja, flytande fossilgas (LNG) och kemiska produkter.

Sovcomflot skapade Sun Ship redan 2012, men det gick då under namnet SCF Ship Management. I april i fjol – veckorna efter den fullskaliga ryska attacken mot Ukraina och sanktionerna mot Sovcomflot – fördes 92 olje- och LNG-fartyg som tillhörde Sovcomflot över till Dubai-rederiet.

Sun Ships fartyg – som seglar flaggade i Liberia, Panama och Cypern – kan trots sanktionerna fortsätta frakta rysk olja och gas till tredje land så länge de inte angör hamnar i EU. Men verksamheten blir betydligt krångligare och dyrare att hålla på med på grund av att rederiet nu är på EU:s sanktionslista.

Källa: EU:s officiella tidning, 25 februari 2023