Vi får färre barn – lägsta antalet på 17 år

Inte sedan 2005 har det fötts så få barn i Sverige som förra året, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Samhälle (TT)

Inte sedan 2005 har det fötts så få barn i Sverige som förra året, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Totalt föddes det 104 734 barn i Sverige under 2022. Det är en minskning med 9 529 barn jämfört med året innan, eller en minskning med 8,3 procent, visar ny befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Under 2021 ökade barnafödandet något. Men på längre sikt har trenden varit nedåtgående sedan 2010.

1,52 barn per kvinna

Barnafödandet låg under 2022 på 1,52 barn per kvinna, enligt det mått som kallas summerat fruktsamhetstal. Det kan jämföras med att samma tal låg på 1,98 barn per kvinna 2010.

Samtidigt ökar Sveriges befolkning och har nu passerat 10,5 miljoner. Ökningen förklaras främst med att det invandrar fler personer än det utvandrar. Det föds dessutom fortfarande fler barn än antalet personer som avlider varje år.

16 825 personer sökte asyl i Sverige under 2022. Det är en ökning med 5 400 personer eller 47 procent jämfört med året före. Flest asylsökande – 2 062 stycken – kom från Ukraina.

Lägsta antalet skilsmässor sedan 2006

Dessutom ansökte 50 280 personer om uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet, det direktiv som EU-länderna aktiverade i mars 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina. 98 procent av dessa kom från Ukraina.

Antalet skilsmässor var lågt förra året, 21 531 stycken. Det är en minskning med nio procent jämfört med året innan och det lägsta antalet sedan 2006.

Under pandemin minskade antalet giftermål. Minskningen var kraftig under 2020 och märktes även under 2021. Under 2022 ökade åter giftermålen igen, med 23 procent jämfört med 2021. Totalt ingicks 47 883 äktenskap under året.

Linnea Bergman/TT

Fakta

Vid slutet av 2022 var 10 521 556 personer folkbokförda i Sverige.

Det är en ökning med 69 230 personer eller 0,7 procent under 2022 jämfört med 2021.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB