DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Stort underskott i statens budget

Lägre skatteinkomster och högre utgifter för garantipension och räntor gav ett underskott i statens budgetsaldo på 45,7 miljarder kronor i januari för finansminister Elisabeth Svantesson (M). Arkivbild Bild: Claudio Bresciani/TT

Ekonomi (TT)

Saldot i statens budget för januari blev ett underskott på 45,7 miljarder kronor, skriver Ekonomistyrningsverket (ESV) i ett pressmeddelande.

Det kan jämföras med ett överskott på 0,8 miljarder i januari 2022.

På inkomstsidan blev det ett fall på 41,1 procent till 62,6 miljarder kronor.

"Skatteinkomsterna blev 35,1 miljarder lägre, vilket främst beror på att slutregleringarna av tidigare års kommunala och regionala inkomstskatter blev högre i januari i år", skriver ESV.

De totala utgifterna i statens budget steg 2,6 procent till 108,3 miljarder kronor i januari. Ökningen på utgiftssidan handlar framförallt om att utgifterna för garantipension och statsskuldsräntor ökat, enligt ESV.

"Däremot har utgifterna för bland annat bistånd minskat jämfört med januari föregående år", skriver ESV.