BROTTSBEKÄMPNINGEN

Debatt: ”Polisen hävdar sekretess när vi frågar om antalet poliser”

Bild: Johan Nilsson/TT

Områdespoliserna ska vara drygt 2 000 till antalet, men i dagsläget finns i bästa fall ­cirka 1 000 lokala poliser. Det verkliga antalet vet vi inte, då Polismyndig­heten vägrar berätta, skriver Magnus Lindgren, generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige, på DN Debatt.

”Internationella erfarenheter visar att det krävs en lokalt förankrad polis per 5 000 kommuninvånare, som ett ­minimum, för att polisen ska ha för­måga att fullgöra sitt brottsföre­byggande uppdrag. Detta riktmärke lyftes också av den kommitté som utredde och till regeringen redovisade förslaget till ny organisation”, skriver han och fortsätter:

”Det innebär att sammanlagt cirka 2 000 polistjänster av landets drygt 21 000 poliser skulle vara öronmärkta för kommunerna. För en kommun av till exempel Sollentunas storlek med cirka 70 000 invånare betyder det alltså 14 poliser med uppdrag att känna och vara kända av invånarna. I dagsläget finns, på papperet, cirka 800 sådana områdespoliser i 95 utpekade geografiska ansvars­områden, så kallade lokalpolis­områden. Till detta antal ska läggas cirka 250 kommun­poliser med en rent administrativ funktion att bedriva ”samverkan” med kommunen och andra lokala aktörer”.

DN Debatt: ”Polisen hävdar sekretess när vi frågar om antalet poliser”