KRIGET I UKRAINA

Expert: Inget i Putins tal tyder på krigsslut

Vladimir Putin håller sitt linjetal. Bild: Mikhail Metzel/AP/TT

Ryssland (TT)

Rysslands presidents Vladimir Putins linjetal är ytterligare ett långt angrepp mot väst. Men det innehåller inga nyheter, enligt Rysslandskännaren Per Enerud.

– Politiskt finns det inget som är särskilt märkvärdigt, säger han.

Putin har i över 20 år i sin propaganda mot väst och den "dekadenta", liberala livsstilen där, upprepat samma budskap. Så även i linjetalet nu, tre dagar före årsdagen av invasionen av Ukraina, anser journalisten och författaren Per Enerud som nyligen skrivit en bok om Kremls propaganda.

Inget har hänt med Putins retorik för att rättfärdiga angreppet mot Ukraina och hans sätt att lägga skulden för konflikten på väst under året kriget pågått, konstaterar han.

– Budskapet är att Ryssland fortfarande står emot angreppet från de västliga eliterna som ej kan tåla att Ryssland står för moralisk resning, säger han.

Det finns inte heller något i talet som tyder på att Putin ser ett slut på kriget i Ukraina:

– Det finns inget som tyder på att han inte fortsätter, inget som tyder på en väg bort från konflikten. Det är väldigt lite nyheter från en person som har väldigt lite kontroll över det som pågår. Det Putin kan hoppas på är att kriget övergår i en lågintensiv konflikt som väst glömmer, säger Enerud.

Katri Artta Svarfvar/TT