DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Företag i norr vill ha kultur: Räcker inte med idrott och natur

Isskulptur i Luleå Hamn.

Idrott och natur räcker inte för att locka arbetskraft till norr, kulturen måste in också, menar näringslivet. Det visar en förstudie från Luleå kommun.

Tusentals nya Luleåbor behövs för att klara samhällsomställningen. Men för att få folk att flytta hit och vilja stanna krävs mer än jobbtillfällen och bostäder.

– Kulturen är den pusselbit som krävs för att omställningen ska lyckas. Men kommunen kan inte göra det här själv. Vi föreslår exempelvis en näringslivsfinansierad fond för kultur där företag kan gå in och stötta kulturlivet på armslängds avstånd, säger konsulten Magdalena Malm som precis blivit klar med en förstudie kring kulturens roll, till Vårt Luleå.

Vårt Luleå: ”Kultur är nyckeln till fler Luleåbor”

SR: Företag i norr vill ha kultur: Räcker inte att locka med idrott och natur