DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Undersökning: Företag saknar strategier för hållbarhetsarbete

Bild: Andrey Popov/Mostphotos

Färre än hälften av de svenska företagen har satt upp specifika mål eller strategier för sitt hållbarhetsarbete, enligt en undersökning från ManpowerGroup. Och det är framför allt brist på kompetens som är problemet.

– Ett aktivt hållbarhetsarbete har till stor del blivit en hygienfaktor. Trots det befinner sig många företag fortfarande i början av sitt hållbarhetsarbete. De vill ta ett större samhällsansvar, men har en lång väg att gå för att göra hållbarhet till en del av sin affärsstrategi. En av de viktigaste faktorerna är att få rätt kompetens på plats, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup, i ett pressmeddelande.

EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering trädde i kraft vid årsskiftet. Det innebär att rapporteringskraven på svenska företag om hur deras verksamhet påverkar klimat, miljö och sociala frågor skärps på EU-nivå.

En undersökning som ManpowerGroup har genomfört visar att bara 42 procent av 770 tillfrågade svenska arbetsgivare har en ESG-strategi med tydliga mål (ESG står för Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning)). Siffran är i linje med hur det ser ut internationellt, 44 procent. Ett av de största hindren är kompetensbrist.

– Nu är det hög tid att fler företag sätter relevanta ESG-mål, börjar arbeta systematiskt med hållbarhet och visar att de tar ansvar för både samhället och miljön. Avsaknad av en tydlig hållbarhetsstrategi påverkar verksamheten negativt på många sätt, även när det gäller att attrahera de bästa talangerna på längre sikt, säger Mikael Jansson.

Pressmeddelande: Stort behov av hållbarhetskompetens hos svenska företag