CORONARESTRIKTIONERNA

Inga nya covidvarianter i Kina

När Kina släppte på tidigare hårda covidrestriktioner ökade smittspridningen av covid-19 kraftigt. Men enligt kinesisk studie har inga nya varianter fått fäste i Peking. Arkivbild. Bild: Andy Wong/AP/TT

Coronavirus (TT)

Inga nya varianter av coronaviruset tycks ha spridit sig under det senaste utbrottet i Kina enligt en studie i tidskriften Lancet. I alla fall inte i Peking.

När Kina slopade sina stränga karantänsregler i början av december ledde det till en omfattande smittspridning. Många länder, däribland Sverige, vidtog åtgärder som krav på att resenärer från Kina ska kunna uppvisa ett negativt covidtest. En av anledningarna var att undvika att nya, mer smittsamma varianter av viruset skulle få fäste utanför Kina.

Det fanns också omfattande kritik mot att man från kinesiskt håll inte delade med sig av data angående virusvarianter och smittspridning.

Nu publiceras en studie gjord av kinesiska forskare som gör gällande att det inte har skett någon spridning av nya varianter. Forskarna har analyserat omkring 400 prover från Peking mellan den 15 november och 20 december. Av dessa ska över 90 procent ha varit BF.7 och BA5.2, undergrupper av omikron som fanns i Kina redan innan restriktionerna släpptes. Dessa har också cirkulerat i Sverige.

I en kommentar till studien skriver två professorer i virologi från universitetet i Stellenbosch i Sydafrika att det är betryggande att forskarna inte hittat bevis på nya varianter, men man ska vara försiktig med slutsatserna eftersom proverna bara kommer från Peking och inte från andra regioner i Kina. De lyfter också det faktum att proverna som analyserats kommer ganska tätt inpå de slopade restriktionerna och att det kan vara en förklaring till varför inga nya virus varianter hittats.

Petra Hedbom/TT