DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Debatt: Höj inte entreprenörs­skatterna

20190205Svensk valuta. Sedlar och myntFoto: Fotograferna Holmberg / TT / kod 96 Bild: Martina Holmberg / TT

Företrädare för Entreprenörskapsforum välkomnar regeringens främjande av svenskt entreprenörskap. Det är en förutsättning för att driva fram svenska innovationer och stärka konkurrenskraften, skriver de i en replik på SvD Debatt.

Nyligen kritiserade tre socialdemokratiska national­ekonomer regeringen för att ge nya direktiv till kommittén för den pågående 3:12-utredningen. Det handlar om ett utökat mandat att beakta hur entreprenörskapet kan främjas, tillväxt­förutsättningarna stärkas samt generations­skiften underlättas.

Men kritiken och överskuggar fördelarna med regelverket, menar företrädare för Entreprenörskapsforum. Visserligen kan nuvarande regelverk göras med träffsäkert. Men 3:12 reglerna fortsätter att vara avgörande för ett långsiktigt produktivt entreprenörskap. Att höja skattenivåerna skulle vara hämmande för svenska innovationer och konkurrenskraft, skriver de.

"Om man är bekymrad över skatte­nivåer som riktas mot entreprenörer relativt löntagare kan problemet angripas på ett annat sätt, till exempel genom att sänka eller avskaffa statsskatten och effektivisera användandet av skatte­medel”, skriver de.

SvD Debatt: ”Entreprenörs­skatterna får inte bli för höga”