DEN SVENSKA EXPORTEN

Ny statistik: Så bra går svensk möbelexport

Cecilia Ask Engström, TMF. Bild: Juliana Falldin

75 procent av svensk möbelindustri går på export, visar TMF:s årliga rapport. Men om inte förutsättningarna för svenska små- och medelstora företag förbättras finns risken att den siffran försämras, menar organisationen.

Exporten av svenska möbler ökar med tolv procent jämfört med föregående år. Det som ökar mest är kontorsmöbler.

– Inflationen med prishöjningar som följd tycks ännu inte ha påverkat på samma sätt som för andra branscher, svensk möbelindustri är en cirkulär föregångare och det fortsätter att göra avtryck. En stor del av framgången är de nya behov som uppkommit efter pandemin där gränserna mellan hemma och arbete suddats ut och lett till utvecklingen av både nya kringtjänster och produkter, säger Cecilia Ask Engström, bransch- och näringspolitisk chef på Trä- och Möbelföretagen, TMF, i ett pressmeddelande.

Sverige är förhållandevis stort på export av möbler, jämfört med andra länder. Men enligt TMF är exportsatsningar både kostsamma och riskfyllda för små- och medelstora företag.

– Om exporten ska blomstra måste små och medelstora företags förutsättningar förbättras,allt från avskaffandet av handelshinder på den inre marknaden till förenklad tjänstehandel och handelsavtal som konstrueras så att mindre företag kan dra nytta av dem, säger Cecilia Ask Engström.

Pressmeddelande: Årlig statistikrapport från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri