DEN SVENSKA INDUSTRIN

Mindre svenskt stål producerades förra året

Förra året producerades totalt 4 404 000 ton råstål i Sverige, en minskning med nära 6 procent jämfört med förra året.

Statistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare.

– Vi såg ett kraftigt fall under fjärde kvartalet som beror på en kombination av fallande efterfrågan och planerade stopp för underhåll, säger Mathias Ternell handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i en kommentar.

Pressmeddelande: Minskad stålproduktion under 2022