BROTTSBEKÄMPNINGEN

Första mötet för rådet mot grov kriminalitet

Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Regeringens råd mot organiserad brottslighet har i dag sitt första möte.

Det hålls tidigare än planerat på grund av den senaste tidens våldsvåg.

Mötet skulle ha ägt rum i februari.

– Det finns ingen tid att förlora, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Rådet leds av justitieministern och består av rikspolischefen, chefen för polisens nationella underrättelseavdelning, riksåklagaren, samt generaldirektörerna för ekobrottsmyndigheten, tullen och skatteverket.

På onsdagens möte och kommande möten ska deltagarna ge en nulägesbeskrivning och redogöra för vad som görs för att trycka tillbaka brottsligheten.

Input till lagförslag

Rådet har dock ingen operativ roll och regeringen får inte lägga sig i hur myndigheterna hanterar specifika fall.

– Det är en klar rågång mellan politiken å ena sidan och myndigheterna å andra sidan, säger Strömmer.

Däremot är tanken att myndigheterna ska ge viktig input till framförallt kommande lagförslag.

– Effekten kommer att märkas i högre kvalitet och träffsäkerhet i de initiativ som regeringen vidtar, säger Strömmer.

Rådet har ett tidsbestämt uppdrag på 18 månader. Under de första tolv månaderna planeras sex möten att hållas.

– De kommande 18 månaderna är väldigt viktiga för att få till stånd den offensiv mot den grova organiserade brottsligheten som regeringen aviserat, säger Strömmer.

Mål till sommaren

Förutom att ge input till nya lagförslag, så ska rådet vara med och ta fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet. Den har den nationella strategin mot terrorism som förebild.

Syftet är att ta ett helhetsgrepp på den organiserade brottsligheten och involvera fler aktörer än de brottsbekämpande myndigheterna.

– En viktig poäng är, lite förenklat, att involvera både rättsstaten och socialstaten, säger Strömmer.

Målet är att den nationella strategin mot organiserad brottslighet ska vara på plats i sommar.

Peter Wallberg/TT