REGELKRÅNGLET

Ledare: Marknadsreformer är vägen, inte subventioner

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen bör ta tillfället i akt att driva på marknadsreformer snarare än att vika för krav om statliga subventioner, anser Di:s ledarskribent Tobias Wikström.

Skenande elpriser och inflation, höjda insatser i miljöpolitiken och gränssättning mot diktaturer. Det är några faktorer som motiverar subventioner och handelshinder världen över. Men Sverige bör inte falla för samma fälla som andra länder, anser Wikström.

Vad gäller miljöpolitiken gör politikerna bäst att lita på marknadskrafter och fria entreprenörer som bäst driver innovation, även på det gröna området.

"För att detta ska kunna hända måste generella marknadsreformer ständigt genomföras och förbättras. Det tar bort trösklar, sänker kostnader och minskar snedvridningar", skriver han.

Till och med inflationen kan motarbetas med hjälp av regelförenklingar och slopade myndighetsavgifter, vilket nationalekonomen Stefan Fölster, nyligen visat i en Timbrorapport.

"Om Tidöpartiernas politiker behöver idéer och uppslag, så ska de fråga näringslivet", skriver han.

Di Ledare: Reformer är vägen, inte subventioner