KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Expert: Reduktionsplikten minskar inte utsläppen

Genrebild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Reduktionsplikten borde tas bort för personbilar, säger säger Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers, till Sveriges Radio.

Tillsammans med ett par forskarkollegor har han publicerat en artikel i tidskriften Nature, där de menar att användandet av biobränslen i Europa egentligen bara flyttar koldioxidutsläpp utanför EU.

– Det kräver så oerhört mycket mark. Ju mer mark vi använder för bioenergi desto mindre plats blir det för biologisk mångfald och desto mindre kolinlagring blir det, säger han till SR.

Sveriges Radio: Miljöexperten: Reduktionsplikten minskar inte utsläppen – ta bort den

Nature: EU climate plan sacrifices carbon storage and biodiversity for bioenergy