DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Fler gick till jobbet 2021

Fler gick till jobbet 2021. Arkivbild. Bild: Mats Schagerström/TT

Ekonomi (TT)

Fler jobbade 2021 jämfört med 2020. Antalet förvärvsarbetande ökade med 2,6 procent, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. 2021 var 5 109 384 förvärvsarbetande. 48,2 procent av dem var kvinnor.

I förhållande till folkmängd (20 - 64 år) var andelen som jobbade 79,6 procent. För kvinnor var den 78,6 procent, för män 80,5 procent.

Mest jobbade man i Jämtlands län och i Jönköpings län. De hade högst förvärvsintensitet, för kvinnor i Jämtlands län, 82,8 procent och för män i Jönköpings län 84,5 procent.

Både kvinnor och män jobbade minst i Skåne. Förvärvsintensiteten var 74,7 procent för kvinnor och 74,7 för männen.

Lönesumman ökade med 5,9 procent.